Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida


Czas trwania: 2 dni


Zamów szkolenie

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida

1

Dzień 1

  1. Podstawy testowania

 • Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania
 • Zakres testów:
 • Jednostkowe
 • Integracyjne
 • End 2 End
 • Rola testów:
 • Akceptacyjne
 • Regresywne
 • Strategia budowania piramidy testów

  2. Projektowanie przypadków testowych

 • Testowanie przypadków granicznych
 • Nacisk na testy jednostkowe w celu osiągnięcia wysokiego pokrycia testami
 • Architektura wspierająca wysokie pokrycie testami
 • Rozwarstwienie logiki na Aplikacyjną i Domenową
 • Modelowanie logiki przy pomocy Building Blocks z Domain Driven Design
 • Powtarzalność testów, wyeliminowanie losowości z testów
 • Najlepsze praktyki tworzenia przypadków testowych

  3. Testowanie jednostkowe

 • Określanie zakresu jednostki i nazwy testów
 • Tworzenie własnych asercji
 • Techniki: Mock, Stub, Fake
 • Dobór technik do potrzeb - czym się kierować
 • Przykłady implementacji w Mockito
 • Mockowanie
 • Zalety testowania w izolacji
 • Nagrywanie zachowania
 • Weryfikacja wywołań
 • Testability - podatność kodu na testy
 • Jak pisać kod, który daje się testować
 • Najlepsze praktyki: SOLID
 • Wybrane wzorce projektowe, które zwiększają testability: Factory, Strategy, Value Object
 • Wprowadzenie do testowania z użyciem narzędzia Spock
 • Code smell - "zapachy" nietestowalnego kodu
2

Dzień 2

  1. Tworzenie modularnego kodu

 • Techniki Inversion of Control
 • Dependency Injection
 • Dynamiczne wstrzykiwanie zależności
 • Wstrzykiwanie zaślepek na czas testów
 • Events
 • Separacja i decoupling testowanych modułów
 • Luźne wiązanie komponentów z użyciem Event Bus
 • Dobre praktyki i użyteczne wzorce projektowe na platformie Android.
 • Clean Architecutre - architektura sprzyjająca testowaniu w środowisku Androida

  2. Testowanie w środowisku Andorida

 • Wprowadzenie do testowania z użyciem Android Testing Framework
 • Zastosowanie architektury umożliwiającej testowanie
 • Mockowanie w środowisku Androida
 • Narzędzia, pułapki, najlepsze praktyki
 • Tworzenie szybkich testów z wykorzystaniem biblioteki Robolectric
 • Werbalizacja asercji z użyciem AssertJ oraz rozszerzenia AssertJ - Android
 • Testowanie z użyciem biblioteki RoboSpock
 • Tworzenie testów funkcjonalnych aplikacji z użyciem Espresso
 • Przegląd narzędzi wspomagających testowanie

Zobacz również nasze pozostałe szkolenia

Android <b>od podstaw</b> w Android Studio 3.6

Android od podstaw w Android Studio 3.6


Czas trwania: 4 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie bazowe, będące dobrym wprowadzeniem dla programistów języków obiektowych (Java, C#, PHP, Ruby). Uczestnicy poznają najważniejsze komponenty składowe aplikacji (Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider). Uzyskane umiejętności pozwalają na tworzenie aplikacji wykorzystujących API i lokalne bazy danych SQLite.

<b>Modern</b> Android Development – narzędzia i techniki

Modern Android Development – narzędzia i techniki


Czas trwania: 3 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji na Androida. Zawiera zbiór popularnych bibliotek, narzędzi i technik, które pozwalają tworzyć lepsze aplikacje. Uzupełnia szkolenie podstawowe i pokazuje warsztat doświadczonych programistów. Główny nacisk położony zostanie na tworzenie aplikacji, których architektura pozwala na łatwe utrzymywanie, testowanie i rozbudowę.

<b>Bezpieczeństwo aplikacji</b> dla programistów Androida

Bezpieczeństwo aplikacji dla programistów Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie przedstawiające najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem bezpiecznych aplikacji na Androida. Uczestnicy poznają metody i narzędzia, które mogą zostać użyte do atakowania aplikacji oraz sposoby ich zabezpieczania.

<b>Kotlin</b> dla programistów Androida

Kotlin dla programistów Androida


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Wprowadzenie do języka Kotlin dla programistów Androida. Najważniejsze cechy i konstrukcje języka oraz sposoby integracji z popularnymi bibliotekami.

Reactive Android z biblioteką <b>RxJava 2</b>

Reactive Android z biblioteką RxJava 2


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Użycie RxJavy w ekosystemie Androida - przykładowe zastosowania i przypadki użycia

<b>Testowanie + Clean Architecture</b> w środowisku Androida

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida

Masz pytania? Sprawdź stronę najczęściej zadawane pytania lub napisz do mnie szkolenia@szkoleniaandroid.pl