Agenda Rozszerzonego Kursu Androida - 5 dni

Dzień 1

 1. Wprowadzenie 2h
 • skąd czerpać informacje
 • szczypta historii
 • rozwój Androida i wersje systemu
 • Android w liczbach
 • cechy rynku i środowiska
 • fragmentacja - zrozumienie zjawiska
 • podstawowe sposoby radzenia sobie z fragmentacją
 • podstawowe wzorce projektowe interfejsu użytkownika
 1. Architektura systemu 2h
 • warstwy abstrakcji systemu
 • wirtualna maszyna Dalvik
 • elementy i frameworki dostępne dla programistów
 1. Narzędzia programistyczne 1h
 • Android SDK - zawartość i przydatne narzędzia
 • Android Developer Tools Bundle vs. Android Studio Bundle
 • rodzaje emulatorów i różnice pomiędzy nimi
 • proces budowania od plików źródłowych do paczki APK
 1. Hello Android - eksperymenty z Activity
 • podstawy Android Studio
 • struktura projektu
 • podstawowe komponenty aplikacji i komunikacja pomiędzy nimi
 • AndroidManifest.xml - funkcja i zawartość pliku
 • mechanizm uprawnień w Android -
 • wprowadzenie do Activity
 • cykl życia Activity
 • deklarowanie Activity w manifeście
 • sposoby uruchamiania Activity
 • proceduralne tworzenie widoków (z kodu Java)
 • deklaratywne tworzenie widoków (z plików layoutów w XML)
 • rodzaje zasobów graficznych i ładowanie w zależności od cech urządzenia
 • odwoływanie się do zasobów w kodzie XML i Java
 • korzystanie z edytora graficznego do tworzenia Layoutów
 • używanie widoków z XML w kodzie Java
 • obsługa akcji na komponentach - mechanizm Listenerów
 • zapisywanie i odtwarzanie stanu Activity

Dzień 2

 1. TodoEkspert - pierwsza prawdziwa aplikacja od zera do publikacji
 • brief aplikacji i projekt architektury
 • implementacja Activity logowania - LinearLayout, selektory na przyciskach, walidacja i wyświetlanie błędów
 • AsyncTask - wykonywanie operacji w tle, informowanie o postępie
 • implementacja Activity z listą zadań - ActionBar i akcje, tworzenie dialogów z pytaniami
 • implementacja Activity dodawania nowego zadani - RelativeLayout, przekazywanie danych pomiędzy aktywnościami: startActivityForResult, Serializable vs. Parcelable
 • ćwiczenie: AsyncTask, ActionBar, walidacja
 1. Komunikacja HTTP
 • połączenia z wykorzystaniem HTTPUrlConnection i parsowanie wyników do JSONObject
 • zapisywanie danych w SharedPreferences
 • klasa Application i przechowywanie obiektów przez czas życia aplikacji
 • ListView i Adapter - wyświetlanie listy zadań pobranych z serwera

Dzień 3

 1. Baza danych SQLite i implementacja prostego DAO
 • co warto wiedzieć o SQLite - bazie danych wbudowanej w Androida
 • implementacja DAO - klasy SQLiteOpenHelper i SQLiteDatabase
 • kursory i SimpleCursorAdapter - wyświetlanie listy prosto z bazy danych
 1. Synchronizacja danych w tle
 • wykonywanie operacji w tle - klasy Service i IntentService
 • cykl życia serwisów
 • informowanie użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu notyfikacji
 • BroadcastReceiver i sendBroadcast() - komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji
 • tworzenie statycznych i dynamicznych BroadcastReceiver-ów
 1. Udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami
 • ContentProvider i ContentResolver - mechanizm udostępniania danych na zewnątrz aplikacji
 • implementacja własnego Providera udostępniającego listę zadań
 • asynchroniczne ładowanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Loaderów
 1. Publikacja aplikacji w Google Play
 • przygotowanie paczki release i generowanie certyfikatów release
 • Proguard - minimalizacja i zabezpieczanie plików APK
 • Dex2Jar - sposoby wyciągania kodu źródłowego opublikowanej aplikacji
 • dodatkowe materiały potrzebne do publikacji aplikacji
 • publikacja aplikacji - kanał produkcyjny i testy z użyciem kanałów Alpha i Beta

Dzień 1

 1. Fragmenty
 • zastosowania i wady fragmentów
 • biblioteka zgodności - dostęp do fragmentów poniżej API 11
 • korzystanie z fragmentów do tworzenia UI dla smartfonów i tabletów
 • cykl życia fragmentów
 • użycie fragmentów
 • FunWithFragments - możliwości fragmentów i sposób użycia
 1. TumblrViewer - przeglądarka blogów z UI dedykowanym dla tabletów
 • NawigationDrawer - menu boczne do przełączania pomiędzy blogami
 • łatwe pobieranie danych z API Tumblr - biblioteki AQuery (proste zapytania HTTP) i Gson (mapowanie JSON<->POJO)
 • implementacja własnych adapterów - korzystanie z ViewHolder i ConvertView w celu przyśpieszenia wyświetlania widoków na liście
 • implementacja nawigacji Master-Detail z wykorzystaniem fragmentów na smartfonie i tablecie
 • rozpoznawanie typu urządzenia z wykorzystaniem zasobów
 • komunikacja Fragment->Activity i Fragment->Fragment
 • DialogFragment - zalecany sposób wyświetlania dialogów

Dzień 2

 1. ATMLocator - korzystanie z Google Maps i ORM
 • konfiguracja API Google Maps w projekcie
 • pobieranie lokalizacji użytkownika z GPS oraz na podstawie adresu
 • ORMLite - mapowanie obiektowo-relacyjne w Androidzie
 • wybieranie jednej z dostępnych opcji - komponent Spinner
 • pole tekstowe wpisywania adresu z podpowiedziami
 • zapisywanie danych bankomatu w bazie danych i wyświetlanie ich na mapie
 1. Testowanie aplikacji na Android
 • testy jednostkowe z użyciem Robolectric - zalety, wady i problemy
 • testy instrumentacyjne z użyciem Robotium - automatyzacja testów manualnych
 • Calabash - alternatywne narzędzie do tworzenia i uruchamiania scenariuszy testów
 • przykład Continous Integration z użyciem Jenkins CI