Android od podstaw w Android Studio 3.6


Czas trwania: 4 dni


Zamów szkolenie

Szkolenie bazowe, będące dobrym wprowadzeniem dla programistów języków obiektowych (Java, C#, PHP, Ruby). Uczestnicy poznają najważniejsze komponenty składowe aplikacji (Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider). Uzyskane umiejętności pozwalają na tworzenie aplikacji wykorzystujących API i lokalne bazy danych SQLite.

  Omawiane tematy uwzględniają najpopularniejsze zagadnienia:

 • obsługa Android Studio,
 • testowanie aplikacji na emulatorach i urządzeniach,
 • najważniejsze komponenty z których aplikacje są zbudowane,
 • cykl życia komponentów,
 • komunikacja HTTP i korzystanie z REST API,
 • obsługa lokalnej bazy danych,
 • wyświetlanie kolekcji danych,
 • korzystanie z Fragmentów.

Projekty realizowane
w ramach szkoleń

#
#
#
#

Nagrania wideo ze szkolenia

#

Kody wzorcowych aplikacji

#

Ebook z polecanymi narzędziami

#

4h konsultacji online przy pierwszym projekcie

1

Dzień 1

  1. Wprowadzenie

 • skąd czerpać informacje
 • szczypta historii
 • rozwój Androida i wersje systemu
 • Android w liczbach
 • cechy rynku i środowiska

  2. Architektura systemu

 • warstwy abstrakcji systemu
 • wirtualna maszyna Dalvik i ART
 • elementy i frameworki dostępne dla programistów

  3. Narzędzia programistyczne

 • Android SDK - zawartość i przydatne narzędzia
 • Android Studio Bundle vs. Android Developer Tools Bundle (Eclipse)
 • rodzaje emulatorów i różnice pomiędzy nimi
 • proces budowania od plików źródłowych do paczki APK

  4. Hello Android - eksperymenty z Activity

 • podstawy Android Studio
 • struktura projektu
 • podstawowe komponenty aplikacji i komunikacja pomiędzy nimi
 • AndroidManifest.xml - funkcja i zawartość pliku
 • mechanizm uprawnień w Android
 • wprowadzenie do Activity
 • cykl życia Activity
 • deklarowanie Activity w manifeście
 • sposoby uruchamiania Activity
 • proceduralne tworzenie widoków (z kodu Java)
 • deklaratywne tworzenie widoków (z plików layoutów w XML)
 • rodzaje zasobów graficznych i ładowanie w zależności od cech urządzenia
 • odwoływanie się do zasobów w kodzie XML i Java
 • korzystanie z edytora graficznego do tworzenia Layoutów
 • używanie widoków z XML w kodzie Java
 • obsługa akcji na komponentach - mechanizm Listenerów
 • zapisywanie i odtwarzanie stanu Activity
2

Dzień 2

  1. Aplikacja TodoEkspert - Ekrany

 • brief aplikacji i projekt architektury
 • implementacja Activity logowania - LinearLayout, selektory na przyciskach, walidacja i wyświetlanie błędów
 • AsyncTask - wykonywanie operacji w tle, informowanie o postępie
 • Leak Canary - wykrywanie i zapobieganie wyciekom pamięci przy obrocie ekranu
 • implementacja Activity z listą zadań - Toolbar i akcje, tworzenie dialogów z pytaniami
 • implementacja Activity dodawania nowego zadani - RelativeLayout, przekazywanie danych pomiędzy aktywnościami: startActivityForResult, Serializable vs. Parcelable
 • ćwiczenie: AsyncTask, Toolbar, walidacja

  2. TodoEkspert - Komunikacja HTTP

 • połączenia z wykorzystaniem biblioteki Retrofit i parsowanie wyników biblioteką GSON
 • zapisywanie danych w SharedPreferences
 • klasa Application i przechowywanie obiektów przez czas życia aplikacji
 • ListView i Adapter - wyświetlanie listy zadań pobranych z serwera
 • implementacja własnych adapterów - korzystanie z ViewHolder i ConvertView w celu przyśpieszenia wyświetlania widoków na liście
3

Dzień 3

  1. Todo Ekspert - Baza danych SQLite i implementacja prostego DAO

 • co warto wiedzieć o SQLite - bazie danych wbudowanej w Androida
 • implementacja DAO - klasy SQLiteOpenHelper i SQLiteDatabase
 • kursory i SimpleCursorAdapter - wyświetlanie listy prosto z bazy danych

  2. Todo Ekspert - Synchronizacja danych w tle

 • wykonywanie operacji w tle - klasy Service i IntentService
 • cykl życia serwisów
 • informowanie użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu notyfikacji
 • BroadcastReceiver i sendBroadcast() - komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji
 • tworzenie statycznych i dynamicznych BroadcastReceiver-ów

  3. Udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami

 • ContentProvider i ContentResolver - mechanizm udostępniania danych na zewnątrz aplikacji
 • implementacja własnego Providera udostępniającego listę zadań
 • asynchroniczne ładowanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Loaderów

  4. Publikacja aplikacji w Google Play

 • przygotowanie paczki release i generowanie certyfikatów release
 • Proguard - minimalizacja i zabezpieczanie plików APK
 • Dex2Jar - sposoby wyciągania kodu źródłowego opublikowanej aplikacji
 • dodatkowe materiały potrzebne do publikacji aplikacji
 • publikacja aplikacji - kanał produkcyjny i testy z użyciem kanałów Alpha i Beta
4

Dzień 4

  1. Fragmenty

 • zastosowania i wady fragmentów
 • biblioteka zgodności - dostęp do fragmentów poniżej API 11
 • korzystanie z fragmentów do tworzenia UI dla smartfonów i tabletów
 • cykl życia fragmentów
 • użycie fragmentów
 • FunWithFragments - możliwości fragmentów i sposób użycia

  2. TumblrViewer - przeglądarka blogów z UI dedykowanym dla tabletów

 • NawigationDrawer - menu boczne do przełączania pomiędzy blogami
 • łatwe pobieranie danych z API Tumblr
 • implementacja nawigacji Master-Detail z wykorzystaniem fragmentów na smartfonie i tablecie
 • rozpoznawanie typu urządzenia z wykorzystaniem zasobów
 • komunikacja Fragment->Activity i Fragment->Fragment
 • DialogFragment - zalecany sposób wyświetlania dialogów

Zobacz również nasze pozostałe szkolenia

Android <b>od podstaw</b> w Android Studio 3.6

Android od podstaw w Android Studio 3.6


Czas trwania: 4 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie bazowe, będące dobrym wprowadzeniem dla programistów języków obiektowych (Java, C#, PHP, Ruby). Uczestnicy poznają najważniejsze komponenty składowe aplikacji (Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider). Uzyskane umiejętności pozwalają na tworzenie aplikacji wykorzystujących API i lokalne bazy danych SQLite.

<b>Modern</b> Android Development – narzędzia i techniki

Modern Android Development – narzędzia i techniki


Czas trwania: 3 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji na Androida. Zawiera zbiór popularnych bibliotek, narzędzi i technik, które pozwalają tworzyć lepsze aplikacje. Uzupełnia szkolenie podstawowe i pokazuje warsztat doświadczonych programistów. Główny nacisk położony zostanie na tworzenie aplikacji, których architektura pozwala na łatwe utrzymywanie, testowanie i rozbudowę.

<b>Bezpieczeństwo aplikacji</b> dla programistów Androida

Bezpieczeństwo aplikacji dla programistów Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie przedstawiające najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem bezpiecznych aplikacji na Androida. Uczestnicy poznają metody i narzędzia, które mogą zostać użyte do atakowania aplikacji oraz sposoby ich zabezpieczania.

<b>Kotlin</b> dla programistów Androida

Kotlin dla programistów Androida


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Wprowadzenie do języka Kotlin dla programistów Androida. Najważniejsze cechy i konstrukcje języka oraz sposoby integracji z popularnymi bibliotekami.

Reactive Android z biblioteką <b>RxJava 2</b>

Reactive Android z biblioteką RxJava 2


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Użycie RxJavy w ekosystemie Androida - przykładowe zastosowania i przypadki użycia

<b>Testowanie + Clean Architecture</b> w środowisku Androida

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida

Masz pytania? Sprawdź stronę najczęściej zadawane pytania lub napisz do mnie szkolenia@szkoleniaandroid.pl