Advanced Android Programming


Czas trwania: 3 dni


Zamów szkolenie

Szkolenie rozszerzające, zawierające zbiór popularnych bibliotek, narzędzi i technik. Uzupełnia szkolenie podstawowe i pokazuje warsztat doświadczonych programistów.

1

Dzień 1

  1. Fragmenty

 • zastosowania i wady fragmentów
 • biblioteka zgodności - dostęp do fragmentów poniżej API 11
 • korzystanie z fragmentów do tworzenia UI dla smartfonów i tabletów
 • cykl życia fragmentów
 • użycie fragmentów
 • FunWithFragments - możliwości fragmentów i sposób użycia

  2. TumblrViewer - przeglądarka blogów z UI dedykowanym dla tabletów

 • NawigationDrawer - menu boczne do przełączania pomiędzy blogami
 • łatwe pobieranie danych z API Tumblr - biblioteki AQuery (proste zapytania HTTP) i Gson (mapowanie JSON<->POJO)
 • implementacja własnych adapterów - korzystanie z ViewHolder i ConvertView w celu przyśpieszenia wyświetlania widoków na liście
 • implementacja nawigacji Master-Detail z wykorzystaniem fragmentów na smartfonie i tablecie
 • rozpoznawanie typu urządzenia z wykorzystaniem zasobów
 • komunikacja Fragment->Activity i Fragment->Fragment
 • DialogFragment - zalecany sposób wyświetlania dialogów
2

Dzień 2

  1. ATM Locator - Mapy i Lokalizacja

 • konfiguracja API Google Maps w projekcie
 • wyświetlanie punktów na mapie
 • korzystanie z Google Places i Place Picker'a

  2. ATM Locator - ORM

 • ORMLite - mapowanie obiektowo-relacyjne w Androidzie
 • tworzenie DAO i DTO
 • budowanie własnych zapytań

  3. ATM Locator - Data Binding

 • formularz nowego bankomatu z wykorzystaniem wzorca MVVM
 • wybieranie jednej z dostępnych opcji - komponent Spinner

  4. Solar System - implementacja Material Design

 • NawigationView
 • CardView -­ organizacja widoków w karty
 • RecyclerView - nowa sposób wyświetlania kolekcji widoków
 • SwipeRefreshLayout
 • Pallete - ­dynamiczne dobieranie koloru do zawartości obrazów
3

Dzień 3

  1. Architektura aplikacji i przydatne biblioteki

 • Wzorzec MVP
 • Dagger 2
 • Otto

  2. Testowanie aplikacji na Android

 • testy jednostkowe na JVM
 • testy jednostkowe z użyciem Robolectric - zalety, wady i problemy
 • testy instrumentacyjne z użyciem Espresso (testowanie UI)
 • wykorzystywanie Dagger'a do podmiany komponentów w testach
 • przykład Continous Integration z użyciem Circle CI/Travis CI

  3. Wprowadzenie do Kotlin'a

 • najważniejsze cechy języka
 • jak zacząć w Android Studio
 • HelloAndroid w Kotlin

Zobacz również nasze pozostałe szkolenia

Android <b>od podstaw</b>

Android od podstaw


Czas trwania: 3 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie bazowe, będące dobrym wprowadzeniem dla programistów języków obiektowych (Java, C#, PHP, Ruby). Uczestnicy poznają najważniejsze komponenty składowe aplikacji (Activity, Service, BroadcastReceiver, ContentProvider). Uzyskane umiejętności pozwalają na tworzenie aplikacji wykorzystujących API i lokalne bazy danych SQLite.

<b>Advanced</b> Android Programming

Advanced Android Programming


Czas trwania: 3 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie rozszerzające, zawierające zbiór popularnych bibliotek, narzędzi i technik. Uzupełnia szkolenie podstawowe i pokazuje warsztat doświadczonych programistów.

<b>Kotlin</b> dla programistów Androida

Kotlin dla programistów Androida


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Wprowadzenie do języka Kotlin dla programistów Androida. Najważniejsze cechy i konstrukcje języka oraz sposoby integracji z popularnymi bibliotekami.

Reactive Android z biblioteką <b>RxJava 2</b>

Reactive Android z biblioteką RxJava 2


Czas trwania: 1 dzień


Sprawdź ofertę

Użycie RxJavy w ekosystemie Androida - przykładowe zastosowania i przypadki użycia

<b>Testowanie + Clean Architecture</b> w środowisku Androida

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida

<b>Bezpieczeństwo aplikacji</b> dla programistów Androida

Bezpieczeństwo aplikacji dla programistów Androida


Czas trwania: 2 dni


Sprawdź ofertę

Szkolenie przedstawiające najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem bezpiecznych aplikacji na Androida. Uczestnicy poznają metody i narzędzia, które mogą zostać użyte do atakowania aplikacji oraz sposoby ich zabezpieczania.

Masz pytania? Sprawdź stronę najczęściej zadawane pytania lub napisz do mnie szkolenia@szkoleniaandroid.pl