TodoEkspert: komponenty Androida, HTTP, SQL

https://github.com/smdremedy/TodoEkspert

Cele projektu

 1. Tworzenie layoutów
 2. Obsługa podstawowych kontrolek
 3. Przekazywanie parametrów pomiędzy Activity
 4. Zrozumienie: Intent, Bundle, Serializable, Parcelable
 5. Zadanie w tle z użyciem AsyncTask
 6. Zapytania HTTP: HttpUrlConnection
 7. Retrofit - bibliteka do łatwej obsługi API REST
 8. Adapter i ListView - wyświetlanie kolekcji
 9. SQLite - baza danych wbudowana w Androida
 10. SimpleCursorAdapter - wyświetlanie danych na liście, prosto z bazy
 11. Service - wykonywanie długotrwałych zadań w tle
 12. BroadcastReceiver - rozgłaszanie komunikatów pomiędzy komponentami i aplikacjami
 13. Notyfikacje - mechanizm inforowania użytkownika o zdarzeniach
 14. ContentProvider i Loader - mechanizm udostępniania danych pomiędzy aplikacjami

Użyte API, bibliteki i narzędzia

 • LinearLayout i RelativeLayout
 • ButterKnife
 • Retrofit
 • GSON
 • Parse.com
 • SQLite
 • Dagger2