Calculator: widoki, layouty, style

https://github.com/smdremedy/Calculator

Cele projektu

  1. Projektowanie interfejsu z użyciem edytora graficznego i tekstowego
  2. RelativeLayout i TableLayout
  3. Obsługa kliknięcia na przycisku
  4. Dostęp do widoków z powiomu kodu Java (findViewById)
  5. Modyfikacja wyglądu aplikacji z użyciem atrybutów i styli
  6. Dedykowany layout dla trybu Landscape

Użyte API, bibliteki i narzędzia

  • Android Studio
  • RelativeLayout i TableLayout
  • Resources