ATMLocator: lokalizacja, mapy i ORM

https://github.com/smdremedy/ATMLocator

Cele projektu

 1. Wyświetlanie map w aplikacji
 2. Generowanie kluczy dla Google API
 3. Sterowanie mapami i wyświetlanie znaczników
 4. Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORMLite)
 5. Korzystanie z Google Play Services (wybieranie lokalizacji)
 6. Obsługa kontrolki Spinner

Użyte API, bibliteki i narzędzia

 • GooglePlayServices: Maps i Places
 • Google Developer Console
 • ORMLite
 • Spinner
 • AutoCompleteTextView